فان البدایات مجلات النهایات، و ان من کانت بالله بدایته، کانت الیه نهایته.
ترجمه: آغازها نمایانگر پایانهاست. آغازهرکسی با الله عزوجل باشد، پایانش به او می رسد.
الحکم العطائیه تالیف شیخ تاج الدین احمدبن عطاء السکندری متوفی1309هجری قمری

 

جدیدترین پست ها

telegram
کانال ارشادات استاد در تلگرام

موضوع : شرح اسماء الحسنی

عنوان : اسماء الحسنی مهر 96 به بعد

احمد آخوند قربانپور

توجه: جلسه 70(صفت الوارث یعنی وارث همه ، الرشید یعنی راستی و نیکی پسند و الصبور یعنی تحمل کننده) برای دانلود قرار داده شد.

توجه: جلسه 69(صفت النور یعنی نور کامل و الهادی یعنی هدایت کننده) برای دانلود قرار داده شد.

توجه: جلسه 68(صفت البدیع یعنی ایجاد کننده ی بی همتا ، الباقی یعنی دائما موجود) برای دانلود قرار داده شد.

توجه: جلسه 67(صفت النافع یعنی منفعت دهنده ، المانع یعنی منع کننده و الضار یعنی توانا به ضرر رساندن) برای دانلود قرار داده شد.

توجه: جلسه 66(صفت مالک الملک یعنی مالک کلیه کائنات و الجامع یعنی جمع کننده) برای دانلود قرار داده شد.

توجه: جلسه 65(صفت التواب یعنی قبول کننده توبه و المنتقم یعنی توانا بر انتقام) برای دانلود قرار داده شد.

توجه: جلسه 64(صفت الوالی یعنی مالک و المتعالی یعنی خیلی برتر) برای دانلود قرار داده شد.

توجه: جلسه 63(صفت الظاهر یعنی آشکار و الباطن یعنی پنهان و پوشیده) برای دانلود قرار داده شد.

توجه: جلسه 62(صفت الاول یعنی قبل از همه و الاخر یعنی بعد از همه) برای دانلود قرار داده شد.

توجه: جلسه 61(صفت المقدم یعنی پیش کشنده و الموخر یعنی تاخیر دهنده) برای دانلود قرار داده شد.

یکی از بی نظیرترین کلاس های اجرا شده در مورد شناخت خداوند سلسله جلسات شرح اسماء الحسنی است که توسط استاد محقق احمد آخوند قربانپور اجرا شده و مورد استقبال علاقه مندان دین و دیانت و عاشقان خدا و رسول او قرار گرفت. در این پست این جلسات نورانی را بصورت صوتی و با حجم و کیفیت مناسب و با ذکر موضوع هر جلسه برای دانلود قرار داده ایم. ما را از دعاهای خالصانه ی خود بهره مند سازید.

تاریخ : 1396/10/17

 

دسته بندی موضوعی :

 

برنامه های هفتگی :


شنبه
یک شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

 

 

 

 

 

حوزه علمیه خاتم الانبیا (ع) شهر فراغی khatamalanbia.com