مغرور اولوپ‌ بو دورت‌ گونونگ‌ ديرليگنه‌ ابد قالما قيامتينگ‌ خورلوغنا
اينانماغيل‌ بو دنيانينگ‌ بارليغنا "بار، بار" بيلن‌، يوق‌ بولار سن‌، ييتر سن‌
مختومقلي‌، باشينگدا يوز كوي‌ باردير آيري‌ منزل‌، آيري‌ مكان‌، جاي‌ باردير
لحد آتلي‌ دار، دوشك‌سيز اوي‌ باردير اول‌ اوي‌ ايچره‌ تا قيامت‌ ياتار سن

 

جدیدترین پست ها

telegram
کانال ارشادات استاد در تلگرام

موضوع : تفسیر قرآن

عنوان : ادامه تفسیر قرآن مهر 1400

احمد آخوند قربانپور

بسم الله الرحمن الرحیم همه می دانیم که در دوره ای از زمان زندگی می کنیم که دشمنان اسلام با ایجاد تفرقه و فساد سعی در از بین بردن ایمان پاک مسلمانان دارند. و برای از بین بردن ایمان جوانان تلاش و هزینه های هنگفتی را صرف می کنند. آنها سعی می کنند به عقاید باطل و انحرافی خود رنگ و رویی قرآنی ببخشند و آنها را به نام قرآن و سنت رسول خدا صل الله علیه و اله و صحبه وسلم در بین مسلمانان گسترش دهند. برای تحقق این کار آنها قسمت های بریده شده از قرآن را با معنی دلخواه خود بیان می کنند و عقاید خود را برگرفته از قرآن می دانند و مسلمانانی هم که از آرای مفسرین مذهب آگاهی ندارند در دام آنها گرفتار می شوند.

ای مسلمانان بدانید که علمای اهل سنت و الجماعت برای استخراج حکم یا عقیده ای از قرآن و سنت، تمام آیات و احادیث مربوطه را جمع آوری کرده و بصورت منسجم و یکپارچه آنها را مورد تفسیر و تاویل قرار می دهند. اما نادانان عالم نما قسمت های بریده شده از قرآن یا سنت را بدون در نظر گرفتن آیات و احادیث دیگر برای قبولاندن حکم یا عقیده خود به کار می گیرند. پس برای ما لازم است تا معانی و مفاهیم منسجم قرآنی را از زبان علمای ربانی و منابع معتبر مذهبمان درک کرده و برای جوانان و نوجوانانمان آموزش دهیم تا آنها طعمه ی این اغتشاش  نگردند. ادامه کلاس های پربرکت تفسیر قرآن کریم از سوره آل عمران با بیان استاد گرانقدر احمد آخوند قربانپور برای دانلود ارائه می گردد. امیدواریم مورد استفاده مردم مسلمان و قرآن دوست ترکمن صحرا قرار بگیرد.

سوره آل عمران تا آیه 36 در سایت قرار گرفت.

تاریخ : 1400/10/12

موضوع : تفسیر قرآن

عنوان : ادامه تفسیر قرآن مهر 99

احمد آخوند قربانپور

بسم الله الرحمن الرحیم

همه می دانیم که در دوره ای از زمان زندگی می کنیم که دشمنان اسلام با ایجاد تفرقه و فساد سعی در از بین بردن ایمان پاک مسلمانان دارند. و برای از بین بردن ایمان جوانان تلاش و هزینه های هنگفتی را صرف می کنند. آنها سعی می کنند به عقاید باطل و انحرافی خود رنگ و رویی قرآنی ببخشند و آنها را به نام قرآن و سنت رسول خدا صل الله علیه و اله و صحبه وسلم در بین مسلمانان گسترش دهند. برای تحقق این کار آنها قسمت های بریده شده از قرآن را با معنی دلخواه خود بیان می کنند و عقاید خود را برگرفته از قرآن می دانند و مسلمانانی هم که از آرای مفسرین مذهب آگاهی ندارند در دام آنها گرفتار می شوند.

ای مسلمانان بدانید که علمای اهل سنت و الجماعت برای استخراج حکم یا عقیده ای از قرآن و سنت، تمام آیات و احادیث مربوطه را جمع آوری کرده و بصورت منسجم و یکپارچه آنها را مورد تفسیر و تاویل قرار می دهند. اما نادانان عالم نما قسمت های بریده شده از قرآن یا سنت را بدون در نظر گرفتن آیات و احادیث دیگر برای قبولاندن حکم یا عقیده خود به کار می گیرند. پس برای ما لازم است تا معانی و مفاهیم منسجم قرآنی را از زبان علمای ربانی و منابع معتبر مذهبمان درک کرده و برای جوانان و نوجوانانمان آموزش دهیم تا آنها طعمه ی این اغتشاش عقیده و مذهب نگردند.

ادامه کلاس های پربرکت تفسیر قرآن کریم از زبان استاد احمد آخوند قربانپور برای دانلود ارائه می گردد. امیدواریم مورد استفاده مردم مسلمان و قرآن دوست ترکمن صحرا قرار بگیرد.

سوره بقره  کامل شد. 

سوره آل عمران تا آیه 7 برای دانلود قرار گرفت.

تاریخ : 1400/1/7

موضوع : تفسیر قرآن

عنوان : ادامه جلسات مبارک تفسیر

احمد آخوند قربانپور

فایل های جلسات مبارک تفسیر قرآن کریم از زبان عالم محقق احمد آخوند قربانپور برای دانلود قرار داده می شود. باشد که مسلمانان مفاهیم قرآنی را درک کرده و به وسیله ی آن در دنیا و آخرت به رستگاری برسند.

سوره بقره آیه ی 246 و 247 به صورت صوتی، صوتی با کیفیت بالا و تصویری برای دانلود قرار گرفت.

سوره بقره آیه ی 248 الی 252 به صورت صوتی، صوتی با کیفیت بالا و تصویری برای دانلود قرار گرفت.

سوره بقره آیه ی 253 به صورت صوتی و  صوتی با کیفیت بالا  برای دانلود قرار گرفت.

تاریخ : 1398/12/6

موضوع : تفسیر قرآن

عنوان : تفسیر سوره ی بقره

احمد آخوند قربانپور
موضوع جلسه اول (مهر 97): سوره بقره آیات 127 و 128
موضوع جلسه دوم(مهر 97): سوره بقره آیات 129 تا 132
موضوع جلسه سوم(مهر 97): سوره بقره آیات 133 تا 136
موضوع جلسه چهارم(مهر 97): سوره بقره آیات 137 تا 139
موضوع جلسه پنجم: سوره بقره آیات 140 تا 142
موضوع جلسه ششم: سوره بقره آیات 143تا 145
موضوع جلسه هفتم: سوره بقره آیات 146 تا 148
موضوع جلسه هشتم: سوره بقره آیات 149 تا 152
موضوع جلسه نهم: سوره بقره آیات 153 تا 155
موضوع جلسه دهم: سوره بقره آیات 155 تا 157
موضوع جلسه یازدهم: سوره بقره آیات 158 تا 162
موضوع جلسه دوازدهم: سوره بقره آیات 163 تا 165
موضوع جلسه سیزدهم: سوره بقره آیات 166 تا 169
موضوع جلسه چهاردهم: سوره بقره آیات 169 تا 171
موضوع جلسه پانزدهم: سوره بقره آیات 172 تا 174
موضوع جلسه شانزدهم: سوره بقره آیات 175 تا 177
موضوع جلسه هفدهم: سوره بقره آیات 177 و 178
موضوع جلسه هجدهم: سوره بقره آیات 179 الی 182
موضوع جلسه نوزدهم: سوره بقره آیات 183 و 184
موضوع جلسه بیستم: سوره بقره آیات 185 و 186
موضوع جلسه بیست و یکم: سوره بقره آیه 187
موضوع جلسه بیست و دوم: سوره بقره آیات 188 و 189
موضوع جلسه بیست و سوم: سوره بقره آیات 190 الی 192
موضوع جلسه بیست و چهارم: سوره بقره آیات 193 الی 195
موضوع جلسه بیست و پنجم: سوره بقره آیات 196 و 197
موضوع جلسه بیست و ششم: سوره بقره آیات 198 الی 200
موضوع جلسه بیست و هفتم: سوره بقره آیات 201 الی 203
موضوع جلسه بیست و هشتم: سوره بقره آیات 204 و 205
موضوع جلسه بیست و نهم: سوره بقره آیات 206 و 207

همه می دانیم که در دوره ای از زمان زندگی می کنیم که دشمنان اسلام با ایجاد تفرقه و فساد سعی در از بین بردن ایمان پاک مسلمانان دارند. و برای از بین بردن ایمان جوانان تلاش و هزینه های هنگفتی را صرف می کنند. آنها سعی می کنند به عقاید باطل و انحرافی خود رنگ و رویی قرآنی ببخشند و آنها را به نام قرآن و سنت رسول خدا صل الله علیه و اله و صحبه وسلم در بین مسلمانان گسترش دهند. برای تحقق این کار آنها قسمت های بریده شده از قرآن را با معنی دلخواه خود بیان می کنند و عقاید خود را برگرفته از قرآن می دانند و مسلمانانی هم که از آرای مفسرین مذهب آگاهی ندارند در دام آنها گرفتار می شوند.

ای مسلمانان بدانید که علمای اهل سنت و الجماعت برای استخراج حکم یا عقیده ای از قرآن و سنت، تمام آیات و احادیث مربوطه را جمع آوری کرده و بصورت منسجم و یکپارچه آنها را مورد تفسیر و تاویل قرار می دهند. اما نادانان عالم نما قسمت های بریده شده از قرآن یا سنت را بدون در نظر گرفتن آیات و احادیث دیگر برای قبولاندن حکم یا عقیده خود به کار می گیرند. پس برای ما لازم است تا معانی و مفاهیم منسجم قرآنی را از زبان علمای ربانی و منابع معتبر مذهبمان درک کرده و برای جوانان و نوجوانانمان آموزش دهیم تا آنها طعمه ی این اغتشاش عقیده و مذهب نگردند.

تاریخ : 1398/2/13

موضوع : تفسیر قرآن

عنوان : ادامه تفسیر سوره بقره

احمد آخوند قربانپور

همه می دانیم که در دوره ای از زمان زندگی می کنیم که دشمنان اسلام با ایجاد تفرقه و فساد سعی در از بین بردن ایمان پاک مسلمانان دارند. و برای از بین بردن ایمان جوانان تلاش و هزینه های هنگفتی را صرف می کنند. آنها سعی می کنند به عقاید باطل و انحرافی خود رنگ و رویی قرآنی ببخشند و آنها را به نام قرآن و سنت رسول خدا صل الله علیه و اله و صحبه وسلم در بین مسلمانان گسترش دهند. برای تحقق این کار آنها قسمت های بریده شده از قرآن را با معنی دلخواه خود بیان می کنند و عقاید خود را برگرفته از قرآن می دانند و مسلمانانی هم که از آرای مفسرین مذهب آگاهی ندارند در دام آنها گرفتار می شوند. 

ای مسلمانان بدانید که علمای اهل سنت و الجماعت برای استخراج حکم یا عقیده ای از قرآن و سنت، تمام آیات و احادیث مربوطه را جمع آوری کرده و بصورت منسجم و یکپارچه آنها را مورد تفسیر و تاویل قرار می دهند. اما نادانان عالم نما قسمت های بریده شده از قرآن یا سنت را بدون در نظر گرفتن آیات و احادیث دیگر برای قبولاندن حکم یا عقیده خود به کار می گیرند. پس برای ما لازم است تا معانی و مفاهیم منسجم قرآنی را از زبان علمای ربانی و منابع معتبر مذهبمان درک کرده و برای جوانان و نوجوانانمان آموزش دهیم تا آنها طعمه ی این اغتشاش عقیده و مذهب نگردند.

جلسه اول (سوره بقره آیه 36) قرار داده شد.
جلسه دوم (سوره بقره آیات 37 و 38) قرار داده شد.
جلسه سوم(سوره بقره آیات 39 و 40) قرار داده شد.
جلسه چهارم(سوره بقره آیات 41 الی 43) قرار داده شد.
جلسه پنجم(سوره بقره آیات 44 الی 47) قرار داده شد.
جلسه ششم(سوره بقره آیات 47 الی 48) قرار داده شد.
جلسه هفتم(سوره بقره آیات 49 الی 50) قرار داده شد.
جلسه هشتم(سوره بقره آیات 51 و 52) قرار داده شد.
جلسه نهم(سوره بقره آیات 53 الی 56) قرار داده شد.
جلسه دهم(سوره بقره آیات 57 الی 59) قرار داده شد.
جلسه یازدهم(سوره بقره آیات 60 و 61) قرار داده شد.
جلسه دوازدهم(سوره بقره آیات 62 و 63) قرار داده شد.
جلسه سیزدهم(سوره بقره آیات 64 الی 67) قرار داده شد.
جلسه چهاردهم(سوره بقره آیات 68 الی 73) قرار داده شد.
جلسه پانزدهم(سوره بقره آیات 74 الی 77) قرار داده شد.
جلسه شانزدهم(سوره بقره آیات 78 الی 80) قرار داده شد.
جلسه هفدهم(سوره بقره آیات 81 الی 83) قرار داده شد.
جلسه هجدهم(سوره بقره آیات 84 الی 86) بصورت صوتی و تصویری قرار داده شد.
جلسه نوزدهم(سوره بقره آیات 87 الی 89) بصورت صوتی و تصویری قرار داده شد.
جلسه بیستم(سوره بقره آیات 90 الی 92) بصورت صوتی و تصویری قرار داده شد.
جلسه بیست و یکم(سوره بقره آیات 93 الی 96) بصورت صوتی و تصویری قرار داده شد.
جلسه بیست و دوم(سوره بقره آیات 97 الی 100) بصورت صوتی قرار داده شد.
جلسه بیست و سوم(سوره بقره آیات 101 و 102) بصورت صوتی قرار داده شد.
جلسه بیست و چهارم(سوره بقره آیات 103 تا 105) بصورت صوتی و تصویری قرار داده شد.
جلسه بیست و پنجم(سوره بقره آیات 106 تا 108) بصورت صوتی قرار داده شد.
جلسه بیست و ششم(سوره بقره آیات 109 تا 112) بصورت صوتی قرار داده شد.
جلسه بیست و هفتم(سوره بقره آیات 113 تا 115) بصورت صوتی قرار داده شد.
جلسه بیست و هشتم(سوره بقره آیات 116 تا 119) بصورت صوتی قرار داده شد.
جلسه بیست و نهم(سوره بقره آیات 120 تا 123) بصورت صوتی قرار داده شد.
جلسه سی ام(سوره بقره آیات 124 و 125) بصورت صوتی قرار داده شد.
جلسه سی و یکم(سوره بقره آیات 126 و 127) بصورت صوتی قرار داده شد.

تاریخ : 1397/2/12

موضوع : تفسیر قرآن

عنوان : تفسیر سوره ی بقره

احمد آخوند قربانپور
موضوع جلسه بیستم: تفسیر آیه 35
موضوع جلسه نوزدهم: تفسیر آیه 34
موضوع جلسه هجدهم: تفسیر آیات 32 و 33
موضوع جلسه هفدهم: تفسیر آیه 31
موضوع جلسه شانزدهم: تفسیر آیه 30
موضوع جلسه پانزدهم: تفسیر آیات 28 و 29
موضوع جلسه چهاردهم: تفسیر آیه ی 27
موضوع جلسه سیزدهم: تفسیر آیه ی 26
موضوع جلسه دوازدهم: تفسیر آیات 24 و 25
موضوع جلسه یازدهم: تفسیر آیات 22 و 23
موضوع جلسه دهم: تفسیر آیه ی 21
موضوع جلسه نهم: تفسیر آیات 19 و 20
موضوع جلسه هشتم: تفسیر آیات 16 الی 18
موضوع جلسه هفتم: تفسیر آیات 13 الی 15
موضوع جلسه ششم: تفسیر آیات 10 الی 12
موضوع جلسه پنجم: تفسیر آیات 8 و 9
موضوع جلسه چهارم: تفسیر آیات 6 و 7
موضوع جلسه سوم: تفسیر آیات 3 الی 5
موضوع جلسه دوم: قرآن کریم (آیات 1 و2)
موضوع جلسه اول: فضایل سوره ی بقره

همه می دانیم که در دوره ای از زمان زندگی می کنیم که دشمنان اسلام با ایجاد تفرقه و فساد سعی در از بین بردن ایمان پاک مسلمانان دارند. و برای از بین بردن ایمان جوانان تلاش و هزینه های هنگفتی را صرف می کنند. آنها سعی می کنند به عقاید باطل و انحرافی خود رنگ و رویی قرآنی ببخشند و آنها را به نام قرآن و سنت رسول خدا صل الله علیه و اله و صحبه وسلم در بین مسلمانان گسترش دهند. برای تحقق این کار آنها قسمت های بریده شده از قرآن را با معنی دلخواه خود بیان می کنند و عقاید خود را برگرفته از قرآن می دانند و مسلمانانی هم که از آرای مفسرین مذهب آگاهی ندارند در دام آنها گرفتار می شوند.

ای مسلمانان بدانید که علمای اهل سنت و الجماعت برای استخراج حکم یا عقیده ای از قرآن و سنت، تمام آیات و احادیث مربوطه را جمع آوری کرده و بصورت منسجم و یکپارچه آنها را مورد تفسیر و تاویل قرار می دهند. اما نادانان عالم نما قسمت های بریده شده از قرآن یا سنت را بدون در نظر گرفتن آیات و احادیث دیگر برای قبولاندن حکم یا عقیده خود به کار می گیرند. پس برای ما لازم است تا معانی و مفاهیم منسجم قرآنی را از زبان علمای ربانی و منابع معتبر مذهبمان درک کرده و برای جوانان و نوجوانانمان آموزش دهیم تا آنها طعمه ی این اغتشاش عقیده و مذهب نگردند.

تاریخ : 1396/2/19

موضوع : تفسیر قرآن

عنوان : حجرات -۱ الی10

احمد آخوند قربانپور

تفسیر سوره ی حجرات بصورت هفتگی برای دانلود قرار می گیرد. امیدواریم مورد استفاده ی مردم دیندار و مومن ترکمن صحرا و بقیه مسلمانان قرار بگیرد.

موضوع جلسه اول: پیروی از برنامه های الله متعال و پیامبر او (ص)
موضوع جلسه دوم: رفتار و منش اصحاب پیامبر اکرم در مقابل الله متعال و رسول الله
موضوع جلسه سوم: صبور وشکیبا بودن در زندگی و تحقیق در مورد صحت اخباری که به ما می رسد.
موضوع جلسه چهارم: دوست داشتن ایمان، فضل و رحمت الهی است
موضوع جلسه پنجم: چرا باید وضعیت جوامع اسلامی این گونه باشد وقتی خداوند با چنین آیاتی راه کار بسیار ساده ای به ما مسلمین نشان داده است(چرا کد خدای ما مسلمانان کفار باشند؟)
موضوع جلسه ششم: مؤمنان برادر یکدیگرند. پس میان دو برادر خود صلح و آشتی دهید و تقوای الهی پیشه کنید. باشد که مشمول رحمت او قرار گیرید(۱۰). حقوق دو برادر در مقابل هم از نظر قرآن.
موضوع جلسه هفتم: پرهیزاز گمان های بی مورد
موضوع جلسه هشتم: طایفه ها و تیره های انسانها برای شناخت یکدیگر است.
موضوع جلسه نهم: وقتی تعداد مسلمانان به دوازده هزار نفر رسید، پیامبر اکرم گفتند دیگر بخاطر کم بودن تعداد نفرات شکست نخواهیم خورد. پس ای برادر مسلمانم چرا در این زمان وضعیت ما با جمعیت بالغ بر یک میلیارد و هفصد میلیون نفر اینگونه پریشان است.
موضوع جلسه دهم: احکامی که خداوند در دین به آن دستور داده است، هرگز از توان انسانها فراتر نیست.

همه می دانیم که در دوره ای از زمان زندگی می کنیم که دشمنان اسلام با ایجاد تفرقه و فساد سعی در از بین بردن ایمان پاک مسلمانان دارند. و برای از بین بردن ایمان جوانان تلاش و هزینه های هنگفتی را صرف می کنند. آنها سعی می کنند به عقاید باطل و انحرافی خود رنگ و رویی قرآنی ببخشند و آنها را به نام قرآن و سنت رسول خدا صل الله علیه و اله و صحبه وسلم در بین مسلمانان گسترش دهند. برای تحقق این کار آنها قسمت های بریده شده از قرآن را با معنی دلخواه خود بیان می کنند و عقاید خود را برگرفته از قرآن می دانند و مسلمانانی هم که از آرای مفسرین مذهب آگاهی ندارند در دام آنها گرفتار می شوند. 

ای مسلمانان بدانید که علمای اهل سنت و الجماعت برای استخراج حکم یا عقیده ای از قرآن و سنت، تمام آیات و احادیث مربوطه را جمع آوری کرده و بصورت منسجم و یکپارچه آنها را مورد تفسیر و تاویل قرار می دهند. اما نادانان عالم نما قسمت های بریده شده از قرآن یا سنت را بدون در نظر گرفتن آیات و احادیث دیگر برای قبولاندن حکم یا عقیده خود به کار می گیرند. پس برای ما لازم است تا معانی و مفاهیم منسجم قرآنی را از زبان علمای ربانی و منابع معتبر مذهبمان درک کرده و برای جوانان و نوجوانانمان آموزش دهیم تا آنها طعمه ی این اغتشاش عقیده و مذهب نگردند.

تاریخ : 1395/9/9

موضوع : تفسیر قرآن

عنوان : سوره یوسف -جلسات ۱ الی 31

احمد آخوند قربانپور

توجه: جلسه سی و یکم که تفسیر آیات  108 الی 111 می باشد، به لینک های دانلود اضافه شد.

تفسیر سوره ی یوسف از زبان استاد احمد آخوند قربانپور آغاز گردیده  است و ما به تدریج آن ها را برای دانلود قرار می دهیم. باشد که با درک کلام خداوند و تفکر در درس های زیبای قرآنی قلب و روح خود را به نور قرآن منور بگردانیم.

همه می دانیم که در دوره ای از زمان زندگی می کنیم که دشمنان اسلام با ایجاد تفرقه و فساد سعی در از بین بردن ایمان پاک مسلمانان دارند. و برای از بین بردن ایمان جوانان تلاش و هزینه های هنگفتی را صرف می کنند. آنها سعی می کنند به عقاید باطل و انحرافی خود رنگ و رویی قرآنی ببخشند و آنها را به نام قرآن و سنت رسول خدا صل الله علیه و اله و صحبه وسلم در بین مسلمانان گسترش دهند. برای تحقق این کار آنها قسمت های بریده شده از قرآن را با معنی دلخواه خود بیان می کنند و عقاید خود را برگرفته از قرآن می دانند و مسلمانانی هم که از آرای مفسرین مذهب آگاهی ندارند در دام آنها گرفتار می شوند. 

ای مسلمانان بدانید که علمای اهل سنت و الجماعت برای استخراج حکم یا عقیده ای از قرآن و سنت، تمام آیات و احادیث مربوطه را جمع آوری کرده و بصورت منسجم و یکپارچه آنها را مورد تفسیر و تاویل قرار می دهند. اما نادانان عالم نما قسمت های بریده شده از قرآن یا سنت را بدون در نظر گرفتن آیات و احادیث دیگر برای قبولاندن حکم یا عقیده خود به کار می گیرند. پس برای ما لازم است تا معانی و مفاهیم منسجم قرآنی را از زبان علمای ربانی و منابع معتبر مذهبمان درک کرده و برای جوانان و نوجوانانمان آموزش دهیم تا آنها طعمه ی این اغتشاش عقیده و مذهب نگردند.

تاریخ : 1395/5/24

موضوع : تفسیر قرآن

عنوان : تفسیر قرآن - ۱ الی ۱۳۱ - کم حجم

احمد آخوند قربانپور

برای رفاه کسانی که محدودیت در حجم دانلودی داشته و تقاضا کرده اند که فایل ها را با حجم پایین تر برای دانلود بگذاریم. تمام قسمت های تفسیر قرآن (۱ الی ۱۳۱) با کیفیت 24 kb برای دانلود قرار داده شد.

امیدواریم مورد استفاده ی مسلمانان قرار بگیرد.

همه می دانیم که در دوره ای از زمان زندگی می کنیم که دشمنان اسلام با ایجاد تفرقه و فساد سعی در از بین بردن ایمان پاک مسلمانان دارند. و برای از بین بردن ایمان جوانان تلاش و هزینه های هنگفتی را صرف می کنند. آنها سعی می کنند به عقاید باطل و انحرافی خود رنگ و رویی قرآنی ببخشند و آنها را به نام قرآن و سنت رسول خدا صل الله علیه و اله و صحبه وسلم در بین مسلمانان گسترش دهند. برای تحقق این کار آنها قسمت های بریده شده از قرآن را با معنی دلخواه خود بیان می کنند و عقاید خود را برگرفته از قرآن می دانند و مسلمانانی هم که از آرای مفسرین مذهب آگاهی ندارند در دام آنها گرفتار می شوند. 

ای مسلمانان بدانید که علمای اهل سنت و الجماعت برای استخراج حکم یا عقیده ای از قرآن و سنت، تمام آیات و احادیث مربوطه را جمع آوری کرده و بصورت منسجم و یکپارچه آنها را مورد تفسیر و تاویل قرار می دهند. اما نادانان عالم نما قسمت های بریده شده از قرآن یا سنت را بدون در نظر گرفتن آیات و احادیث دیگر برای قبولاندن حکم یا عقیده خود به کار می گیرند. پس برای ما لازم است تا معانی و مفاهیم منسجم قرآنی را از زبان علمای ربانی و منابع معتبر مذهبمان درک کرده و برای جوانان و نوجوانانمان آموزش دهیم تا آنها طعمه ی این اغتشاش عقیده و مذهب نگردند.

تاریخ : 1394/7/17

موضوع : تفسیر قرآن

عنوان : تفسیر قرآن - صوتی [۱۲۱ - ۱۳۱]

احمد آخوند قربانپور

همه می دانیم که در دوره ای از زمان زندگی می کنیم که دشمنان اسلام با ایجاد تفرقه و فساد سعی در از بین بردن ایمان پاک مسلمانان دارند. و برای از بین بردن ایمان جوانان تلاش و هزینه های هنگفتی را صرف می کنند. آنها سعی می کنند به عقاید باطل و انحرافی خود رنگ و رویی قرآنی ببخشند و آنها را به نام قرآن و سنت رسول خدا صل الله علیه و اله و صحبه وسلم در بین مسلمانان گسترش دهند. برای تحقق این کار آنها قسمت های بریده شده از قرآن را با معنی دلخواه خود بیان می کنند و عقاید خود را برگرفته از قرآن می دانند و مسلمانانی هم که از آرای مفسرین مذهب آگاهی ندارند در دام آنها گرفتار می شوند. 

ای مسلمانان بدانید که علمای اهل سنت و الجماعت برای استخراج حکم یا عقیده ای از قرآن و سنت، تمام آیات و احادیث مربوطه را جمع آوری کرده و بصورت منسجم و یکپارچه آنها را مورد تفسیر و تاویل قرار می دهند. اما نادانان عالم نما قسمت های بریده شده از قرآن یا سنت را بدون در نظر گرفتن آیات و احادیث دیگر برای قبولاندن حکم یا عقیده خود به کار می گیرند. پس برای ما لازم است تا معانی و مفاهیم منسجم قرآنی را از زبان علمای ربانی و منابع معتبر مذهبمان درک کرده و برای جوانان و نوجوانانمان آموزش دهیم تا آنها طعمه ی این اغتشاش عقیده و مذهب نگردند . برای رسیدن به این هدف در این قسمت تفاسیر آیات قرآن را از زبان عالم محقق ترکمن صحرا استاد احمد آخوند قربانپور برای دانلود علاقه مندان قرار می دهیم.

در این قسمت جلسات ۱۲۱ تا ۱۳۱  بصورت صوتی قرار داده شده است.

تاریخ : 1394/6/14

 

دسته بندی موضوعی :

 

برنامه های هفتگی :


شنبه
یک شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

 

 

 

 

 

حوزه علمیه خاتم الانبیا (ع) شهر فراغی khatamalanbia.com